ചില മലയാള ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ മുന്നാധാരങ്ങളും കരമടച്ച രസീതും.


Via Listmania.
ഇതില്‍ പെടാത്തത് വല്ലതും അറിയാമെങ്കില്‍ കമന്റ്‌  സെക്ഷനില്‍ ചേര്‍ക്കുക

4 comments:

ടിന്റുമോന്‍ said...

ചില മലയാള ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ മുന്നാധാരങ്ങളും കരമടച്ച രസീതും.

പഞ്ചാരകുട്ടന്‍-malarvadiclub said...

പോട്ടന്നേ പാവം മലയാള സിനിമാ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ

AFRICAN MALLU said...

COCK TAIL= Butterfly on wheel
CHINA TOWN= Hangover
MELVILASAM= Few good men

മുക്കുവന്‍ said...

why do you say TD Dasan is a copy of Mary & Max? do you have any idea when that film is shot? do you know why it was not released in 2009?

do you have any idea how long it took for completing this film?

yep, for you the release date is later so its a copy of other film....

when you confidently say its a copy, you should know rest of the details. or dont publish like this...

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

 

ടിന്റുവിന്റെ ലോകം Design by ടിന്റുമോന്‍ © 2011